Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021.10.19 -től

 1. A Szolgáltató
 1. A www.hajszarahangolva.hu online áruházat Csorba Szilvia e.v. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Csorba Szilvia egyéni vállalkozó (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 3. A Szolgáltató székhelye: 2163 Vácrátót, Ságvár utca 43.
 4. A Szolgáltató postai címe: 2163 Vácrátót, Ságvár utca 43.
 5. Adószám: 58750962-1-33. Nyilvánartási szám: 57101080.
 1. A szolgáltatás igénybevétele
 1. 1. A megrendelések leadása a hajszarahangolva.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.hajszarahangolva.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A áru(k) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, árumegnevezést és darabszámot, valamint a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím) adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A hajszarahangolva.hu oldalon megadott árak forintban értendők, a belföldön (Magyarországon alkalmazandó) Áfát tartalmazzák. A fogyasztó által megvásárolt árukat a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli. Ha a fogyasztó (nem áfaalany fogyasztó, azaz jellemzően magánszemély) által a hajszarahangolva.hu oldalon megadott szállítási cím (a teljesítés helye) az Európai Közösség Magyarországon kívüli valamely más tagországa, a szállítási cím (teljesítés helye) szerinti általános forgalmi adó kerül felszámításra, és ennek megfelelő ár fizetendő, amely a rendelés folyamatában, de a tényleges megrendelés megtétele előtt, a kosárleírásban, vagy az összesítésben kerül feltüntetésre a Közösségen belüli távértékesítés szabályai szerint.

  Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  Általános rendelési feltételeink 5 darab vagy annál kisebb, kiskereskedelmi mennyiség kosárba tétele és megrendelése esetén érvényesek. Amennyiben 5 darabnál nagyobb mennyiséget szeretne megrendelni, a várható szállítási idő könyvek esetén 5-10 munkanapra változik. Az 5 darabot meghaladó megrendelésre érvényes egyedi szállítási feltételek miatt hívja ügyfélszolgálatunkat.

  Szolgáltató oldalán „Előrendelhető” szállítási státusszal még meg nem jelent (későbbiekben megjelenő) áruk is kosárba tehetőek, megrendelhetőek. Előrendelt áru nem előrendelhető árukkal együttes rendelése esetén az előrendelt áru értéke hozzáadódik a többi áru értékéhez a rendelésre érvényes szállítási díj meghatározása során, de az előrendelt áru önállóan kerül kiszállításra, a megjelenést követően. Ha az előrendelt áru mellett más árut is rendel a Felhasználó, és rendeléséből csak az előrendelt árura vonatkozót tartja fent, a rendelés a szállítási díj meghatározása szempontjából önálló megrendelésnek fog minősülni. Ha a rendelés csak előrendelt árura vonatkozik, annak szállítási díja a normál rendelésekkel azonos módon kerül meghatározásra.

  Ha ismert a kiadó szerint előzetesen várható megjelenési idő, akkor azt az előrendelhető áru mellett feltüntetjük, azonban a kiadó a megjelenési idő változtatásának jogát fenntartják. Az előrendelt áru szállítására mindig a tényleges megjelenést követően kerül sor. Időnként előfordulhat, hogy a kiadói tervben várható megjelenési idő még nem szerepel, előrendelés azonban már leadható egyes árukra. Az előrendelésekről, azok teljesítéséről Szolgáltató minden esetben a normál rendelésekkel azonos tájékoztatást küld az előrendelőknek. Előfordulhat, hogy egy könyvet a kiadó a tervekkel ellentétben nem jelentet meg (a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik), ilyen esetben a könyvet tartalmazó rendelést töröljük a Felhasználó tájékoztatása mellett.

 1. Szolgáltató 2022.05.01.-tól értékesített árui tekintetében, bevezeti az elektronikus számlázást (e-számla). A Felhasználó számára, ha ezt a szolgáltatást elfogadja, elektronikus számla kerül kiküldésre a vásárláshoz tartozó kitöltött űrlapon megadott e-mail címre. Felhasználók a teljesített rendelések elektronikus számláit az ügyfélszolgálattól igényelve érhetik el a jogszabályok által előírt megőrzési időn belül.
 1. A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki a papír alapú számlát a Szolgáltató a áru mellé csomagolva biztosít a Felhasználók részére.
 2. Az adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra, intézményekre, egyéni vállalkozókra és egyéb szervezetekre, melyek a Ptk. szerint nem minősülnek fogyasztónak, az alábbi szabályok érvényesek.

  A Szolgáltató a weboldalán leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Felhasználó számára. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges, Felhasználó által szolgáltatandó összes adat megadása. Felhasználó felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

 1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó által megrendelt árukat a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1-3 munkanapos szállítási határidejű áruink megtalálhatók raktárunkban, vagy boltjaink valamelyikében, ezeket – amennyiben hosszabb szállítási határidejű árut nem rendel mellé – saját készletről szállítjuk. A hosszabb határidővel feltüntetett áruk kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. Az ilyen árukat az áru adatlapján a “Beszállítói készleten” címkével jelöljük a várható szállítási idő alatt.

  A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja, és ha a rendelés jellege alapján és annak során erre sor került volna, az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Felhasználót megtévessze, mivel a Szolgáltató a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

 2. A Szolgáltató és/vagy a Felhasználó által választott kiszállítást vagy csomagátadást végző partnere a rendelések kiszállításáról, átvételéről átvételi módtól és szolgáltatótól függően e-mailben és sms-ben tájékoztatja a Felhasználót.
 3. Felhasználónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet) megadni, melyek valódiságáért a Felhasználó felel, s melyeket Szolgáltató az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezel.
 4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (áru átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (hajszarahangolva@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (áru átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
 1. A Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (áru átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  3. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  4. Kapcsolt áruk kedvezményes megvásárlása (pl. két áru vásárlása esetén a harmadik áru ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett- a teljes áru és a kedvezményes áru vagy ingyenes árura vonatkozó–árukra együtt érvényesíthető.
  5. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   – olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
   – romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
   – olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   – olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
   – lezárt csomagolásúhang-,illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   – hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
   – a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. e-hangoskönyv, e-könyv) tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
  6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
  7. Ha a Felhasználó webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 1. A megrendelt áruk hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a árut a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

  Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a áruval kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett áru visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött áruk postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

 1. Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben áruszavatossági igényt is érvényesíthet. Áruszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás áru kicserélését (kijavítását) igényelheti. A áru akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. Az áru hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. Az áruszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül az áruszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a árut nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy az áru hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

  Kellékszavatossági és áruszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).
  A jótállási határidő a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint érvényesítheti.
  Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Szolgáltató a fogyasztót (Felhasználót) tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó (Felhasználót) előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó (Felhasználót) általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve áruszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és áruszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
 3. A Felhasználó szavatossági, illetve jótállási igényét e-mailben (hajszarahangolva@gmail.com), a hajszarahangolva.hu weboldal menüjében elérhető kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek egyikén bejelentheti a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt áruval együtt juttatja el a Felhasználó részére.
 4. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (áruk ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. Akciók keretében meghirdetett ajándékáruk esetén ennek tényét külön jelöljük. Ha az árunak a honlapon megjelenített ára bolthálózatunkban aktuális elérhető árával összevetve az általános online kedvezménytől magasabb mértékben eltér, anélkül, hogy a áru tekintetében bármely kedvezmény lenne jelölve, vélelmezendő, hogy az áru ára tévesen került honlapunkon feltüntetésre. Ha valamely áru akciós értékesítésben vesz részt és az áru kedvezmény nélküli ára, az akciós kedvezmény mértéke, és a holnapunkon feltüntetett kedvezményes ár az akciós kedvezmény mértékétől eltérő (annál kisebb), nyilvánvalóan tévesnek tekintendő. Kérjük ilyen esetekben vásárlásuk előtt keressék meg ügyfélszolgálatunkat.  Az áruk mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben azáruleírás tartalmazza az áru jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzítettrendelkezések irányadóak.
 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.hajszarahangolva.hu oldalon a Fizetés és Szállítás menüpontban olvashatóak.
 2. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú árut értékesíteni, tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú áru, valamint pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő áru megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt áru értékesítésére. Ellenkező esetben a Felhasználónak az adott áru megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú, továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő áru megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.
 3. Felelősség korlátozása: Csorba Szilvia egyéni vállalkozó nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  – Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon a hajszarahangolva.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  – Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

III. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 1. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 1. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 1. Az árukról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 1. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a hajszarahangolva@gmail.com címen.
 1. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a hajszarahangolva@gmail.com címen. A panaszkezelés nyelve: magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.
 1. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Jelen dokumentum a 2014. június 13-án eredetileg közzétett Általános Szerződéses Feltételek időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított szövege (közzététel napja: 2021 július 29.). Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Kosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0